Algemene voorwaarden

Verschillende voorwaarden camperverhuurders

Wij bieden als camperverhuurbroker een prepaid all-inclusive product aan. Wij werken samen met internationale camperverhuurmaatschappijen en vergelijken doorlopend de huurvoorwaarden en prijsstelling van alle  camperverhuurders. Elke locatie of verhuurder hanteert echter verschillende voorwaarden. Voor het gemak hebben wij voor u de belangrijkste voorwaarden op een rijtje gezet. De specifieke voorwaarden per camperverhuurder vindt u onderaan op de desbetreffende pagina van de verhuurder.

Indien u dit wenst, staan wij altijd voor u klaar om uw vragen over de aanvullende voorwaarden met betrekking tot een specifieke locatie of verhuurder te beantwoorden. Wij zullen u altijd gedegen informeren over de specifieke voorwaarden van uw camperhuur offerte.

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERHUUR

Belangrijk is dat onderstaande huurvoorwaarden voor bijna alle verhuurders gelden, maar dat verhuurders ook afwijkende voorwaarden kunnen hebben. Controleer deze voordat u de boeking definitief maakt. Gepubliceerde en geoffreerde prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de verhuurder.

Wat is inbegrepen in het all-inclusive pakket?

De gepubliceerde prijzen zijn inclusief: de camperhuur, WA verzekering, cdw- en diefstalverzekering en lokale belasting, tenzij anders vermeldt in de specifieke huurvoorwaarden van de verhuurder.

Wat is niet inbegrepen in de prijs van uw huurcamper?

Brandstof, inzittenden verzekeringen, eventuele extra’s, jonge bestuurders toeslagen en extra bestuurders toeslagen. Deze kosten variëren per locatie of verhuurder. Bij het maken van de boeking kunt u informatie over de toeslagen opvragen. Op meeste locaties zijn de voorruit, banden en sleepkosten niet gedekt door de verzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering kan op sommige locaties bijgeboekt worden. Een extra verzekering kan verplicht zijn in geval van grensoverschrijding.

Inzittenden verzekering

De meeste reisverzekeringen bieden een dekking voor de inzittenden van de huurcamper. Controleer dit voor uw vertrek! Indien dit niet gedekt is kunt u deze  in de meeste gevallen tegen een vergoeding ter plaatse alsnog afsluiten.

NoRisk Garantie

In geval van schade, diefstal of inbraak aan de camper, zal de verhuurmaatschappij u tot maximaal de hoogte van het eigen risico aansprakelijk houden. Wordt u ter plaatse voor schade, diefstal of inbraak belast, dan wordt dit door ons gecompenseerd. Wij vinden dat vakantie ook vakantie moet blijven! De NoRisk Garantie kunt u vooraf bij ons bijboeken voor een bedrag van 7,50 euro per dag. Voor meer informatie over de NoRisk Garantie en het indienen van een schadeclaim kunt u contact opnemen met ons.

Offertes

Via reizenpercamper.nl maakt u een offerte voor uw camper huur. De geldigheidsduur van de offerte is 5 werkdagen, daarna kunnen wij voor u een nieuwe offerte maken. Indien u uw offerte wilt bevestigen, dient u dit via email aan ons door te geven. Op het moment dat wij uw definitieve bevestiging hebben ontvangen, is de boeking definitief en kan deze alleen nog onder de voorwaarden van de verhuurder geannuleerd worden. U bent dan verplicht om te betalen.

Betalingsvoorwaarden

Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling gedaan te worden van tenminste 10% van het totale factuurbedrag. Indien een verhuurder een hogere aanbetaling verlangt, is dat percentage van toepassing. Als de aanbetaling na vijf dagen niet is bij geschreven, zal de boeking worden geannuleerd en kunnen er aan de reservering geen rechten worden ontleend. Het volledige bedrag van de boeking dient uiterlijk 3 maanden voor vertrekdatum voldaan te zijn.
Indien de reservering minder dan drie maanden voor ophaaldatum wordt gemaakt, dient het volledige bedrag binnen vijf werkdagen te worden voldaan. Als het factuurbedrag na vijf werkdagen niet is bij geschreven, zal de boeking worden geannuleerd en kunnen er aan de reservering geen rechten worden ontleend. U blijft wel verantwoordelijk voor betaling van het volledige bedrag.

Huurperiode

Bij de huur wordt 1 dag beschouwd als een periode van 24 uur (etmaal), met inachtneming van de genoemde tijden waartussen u de camper kunt ophalen dan wel afleveren. 

One-way camper huur

One-way huur moet altijd van tevoren bevestigd worden en kan gepaard gaan met extra kosten. Deze kosten worden omschreven als one –way kosten. 

Openingstijden camper verhuurlocaties

Bij het maken van uw persoonlijke offerte kunt u de openingstijden van het camperhuurkantoor raadplegen.Sommige verhuurders hanteren binnen de openingstijden vaste ophaal- en terugbreng tijden. 

Capaciteit en campertype

De aangegeven capaciteit is gebaseerd op het aantal slaapplaatsen. Het type camper dat genoemd is in een categerie is slechts een voorbeeld. Het merk dat door ons getoond wordt hoeft niet beschikbaar te zijn. Wij behouden ons het recht voor om een alternatieve camper van gelijke klasse te leveren, bepaald door de capacitieit en andere kenmerken. 

Leeftijden

Op de meeste bestemmingen is de minimum leeftijd van de bestuurder, waarbij zonder toeslag gehuurd kan worden, 21 jaar. Vanaf de leeftijd van 75 jaar dienen bestuurders en medebestuurders over een gezondheidsverklaring te beschikken. (Voor uitzonderingen verwijzen wij u naar de specifieke huurvoorwaarden per verhuurder). 

Rijbewijs

De bestuurder dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van een Nederlands B-rijbewijs. Alle bestuurders moeten een geldig origineel rijbewijs kunnen overleggen op verzoek van de lokale autoriteiten.

Medebestuurders

Bij sommige verhuurders kan een toeslag gelden voor medebestuurders. Informeer dit voor boeking. Voor alle medebestuurders gelden dezelfde voorwaarden als voor de hoofdbestuurder. Een extra bestuurder kan alleen worden bijgeschreven in het huurcontract voor de gehele huurperiode. 

Reserveringskosten

Wij berekenen geen reserveringskosten.

Ophalen van uw huurcamper

U wordt geadviseerd bij aanname van uw huurcamper te allen tijde te controleren of de brandstoftank vol is en de camper te controleren op schades. Als de camper schade heeft, dient dit te worden aangetekend op de huurovereenkomst. Bij het ophalen van de camper dienen alle bestuurders een geldig rijbewijs en paspoort te kunnen overleggen.
Een verhuurder kan u verplichten om na aankomst op de luchthaven te overnachten in een hotel, zodat u uitgerust en fit aan uw reis begint. 

Inleveren van uw huurcamper

U dient de huurcamper aan het einde van de huur op de juiste tijd en op de juiste plaats, onbeschadigd en schoon in te leveren. Let erop dat u de huurcamper altijd weer inlevert bij dezelfde verhuurmaatschappij als waar u deze heeft opgehaald. 

Ongevallen

Bij een ongeval dient u direct de politie te waarschuwen, een politierapport op te laten maken en het verhuurstation binnen 24 uur te waarschuwen. Tevens dient u een rapport hierover te schrijven en eventueel foto’s te maken. Wanneer u dit niet doet, wordt er niets vergoed. 

Aansprakelijkheid voor schade

Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen door de huurder ontvangen is. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, tot de hoogte van het eigen risico.

Borg en brandstof

De meeste camperverhuurbedrijven verplichten u tot het betalen van een borgsom ter hoogte van tenminste het eigen risico. Een credit card op naam van de chauffeur is verplicht. Alle benzinekosten komen voor rekening van de huurder. Er is geen restitutie mogelijk voor ongebruikte brandstof. 

Speciale aanvragen

Kinderstoeltjes, imperiaal, navigatiesystemen, sneeuwkettingen en andere extra’s zijn op aanvraag beschikbaar hoewel niets gegarandeerd kan worden. In de meeste staten van de VS zijn kinderstoeltjes voor kinderen onder de 3 jaar verplicht en deze moeten van te voren aangevraagd worden. Kinderen van 3-5 jaar moeten een gordel dragen of in een kinderstoeltje zitten. Meestal moet hier ter plaatse een toeslag voor betaald worden. Alleen wanneer anders aangegeven wordt, zijn de huurcampers voorzien van gordels op de achterbank. 

Toeslagen ter plaatse

De kosten en voorwaarden van alle bijkomende extra’s die ter plaatse betaald moeten worden kunnen zonder opgave vooraf veranderen en zijn onderhevig aan lokale belastingen. 

Annuleringskosten

Annuleren dient altijd te geschieden via Reizenpercamper.com, het is niet toegestaan bij de lokale verhuurder te annuleren.

Annuleringskosten zijn

  • Na bevestiging van de reservering tot 14 dagen voor de ophaaldatum: EURO 50,00 + annuleringskosten verhuurder specifiek.
  • Binnen twee weken voor de ophaaldatum en bij een no show op de plaats van bestemming: EURO 100,00 + annuleringskosten verhuurder specifiek.

Informeer naar de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder bij het bevestigen van de boeking.

Restitutie

Op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers wordt geen restitutie verleend. Ook indien u de huurcamper later ophaalt of eerder inlevert dan overeengekomen, of indien u de huurcamper niet kunt huren vanwege het feit dat u niet over de juiste papieren beschikt, wordt het in ontvangst nemen van de huurcamper geen restitutie verleend.

Kwaliteitscontrole

Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over de huurcamper wordt u verzocht dit meteen ter plaatse bij het camperverhuurbedrijf te melden. Het is voor ons erg moeilijk om een claim in te schatten m.b.t. de staat van de camper na afloop van de huurperiode. Daarnaast bent u te alle tijden verplicht ons op de hoogte te stellen van problemen, om ons de mogelijkheid te bieden een passende oplossing te vinden. Het indienen van een geschil in Nederland dient schriftelijk met een kopie van het lokale huurcontract en betalingsbewijzen te geschieden binnen 6 weken na terugkeer. Bij de afhandeling van problemen en klachten hebben wij een bemiddelende rol vervullen tussen de verhuurder en de huurder. Ter plaatse afgesloten vrijwillige verzekeringen zijn niet restitueerbaar. Bij acceptatie ter plaatse van een door de verhuurder aangeboden alternatief (zonder tussenkomst en/of informatie van Reizenpercamper.nl) kan achteraf niet worden gereclameerd.

Mechanische problemen

In geval van een defect bij mechanische moeilijkheden moet u meteen contact opnemen met het verhuurbedrijf waarvan u het telefoonnummer op uw huurovereenkomst vindt. Toestemming voor reparatie of vervangende camper moeten door het lokale verhuurbedrijf gegeven worden.

Verhuurcontract

Reizenpercamper.nl is tussenpersoon voor de verhuurbedrijven en het contract wordt opgemaakt met het camperverhuurbedrijf dat de huurcamper levert. De huurder is gebonden aan de voorwaarden van dat contract (locale verhuurder) en de wetten van het land waarin de camperhuur plaatsvindt. Wij zijn niet aansprakelijk en zal niet verantwoordelijk zijn voor verlies, schade of wijzigingen aan de camper, vertragingen of veranderingen die ontstaan door burgerconflicten, bedrijfskwesties, inclusief luchtverkeerskwesties, terroristische activiteiten, natuur- en kernrampen, brand of ongunstige weerscondities, technische vervoersproblemen, sluiting of verstopping van vliegvelden of havens, geannuleerde vluchten of faillissement van een luchtvaartmaatschappij .

Tarieven

De gepubliceerde tarieven zijn correct op het moment van publicatie. Hoewel veranderingen in Federale, Staats of lokale wetten en belastingen een stijging in de tarieven kunnen veroorzaken, behouden wij het recht om stijgingen of dalingen van tarieven op ieder tijdstip door te voeren op de gepubliceerde prijzen.

Betaling

Belangrijk is, dat uw betaling aan ons vooraf is bijgeschreven op een van onze rekeningen. U kunt het huurbedrag voldoen via overmaking (houdt rekening met enige dagen verwerkingstijd) of eenmalige machtiging.